Infolinia: 22 559 11 32
Koszyk0 produktów   0 PLN     Przechowalnia0 produktów

Montaż podłogi warstwowej Nela-One na ogrzewaniu podłogowym

Składowanie

Podłoga przed montażem powinna być  przechowywana wewnątrz pomieszczenia, w którym ma być montowana, przez co najmniej 2 dni, w celu zaaklimatyzowania się do warunków panujących w pomieszczeniu. Elementy powinny być w czasie aklimatyzacji składowane poziomo na równej powierzchni.

Montaż

Warunkiem przystąpienia do montażu posadzki na ogrzewaniu podłogowym jest przeprowadzenie procesu wygrzewania podkładu, z którego powinien zostać sporządzony protokół. Jeżeli pomiędzy wygrzewaniem podkładu, a montażem upłynie dłuższy czas, kilkanaście dni przed montażem ponownie uruchomić ogrzewanie z temperaturą obiegu 20°C i przy takiej temperaturze przeprowadzić montaż posadzki.

Montaż posadzki można rozpocząć dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, tj. po zamontowaniu okien, drzwi zewnętrznych, wykonaniu i sprawdzeniu instalacji wodnokanalizacyjne oraz centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz po ukończeniu prac malarskich. Względna wilgotność powietrza podczas montażu powinna mieścić się w zakresie 45-60%.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wilgotność podkładu. Wykonując pomiar przy pomocy miernika CM należy zachować szczególną ostrożność przy pobieraniu próbki podkładu, aby nie uszkodzić elementów grzewczych. Wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 1,8 % CM, natomiast podkładu anhydrytowego 0,3% CM. Przed montażem należy dokładnie sprawdzić deski, a wszystkie stwierdzone uszkodzenia lub wady należy zgłosić sprzedawcy. Wadliwe elementy zostaną wymienione na pozbawione wad.

Podczas układania podłogi należy wykonać dylatacje przy ścianach, oraz na połączeniach posadzki drewnianej z innymi rodzajami posadzek, np. z płytkami ceramicznymi, kamieniem lub terakotą. Posadzkę można układać pływająco lub przykleić do podkładu. W przypadku montażu na ogrzewaniu podłogowym zaleca się przyklejenie posadzki. Do przyklejania posadzki należy stosować wyłącznie produkty dopuszczone przez producenta do użycia na ogrzewaniu podłogowym, uwzględniając zalecenia zawarte w kartach technicznych.

Informacje techniczne

Posadzka może być zamontowana na wodnym ogrzewaniu podłogowym. Możliwy jest montaż na ogrzewaniu elektrycznym pod warunkiem, że system ogrzewający posiada opcje kontrolowania i ograniczenia temperatury. W czasie użytkowania posadzki temperatura jej powierzchni nie może przekraczać 27°C, a względna wilgotność powietrza powinna mieścić się w zakresie 45-60 %. Wyższa wilgotność powoduje pęcznienie drewna, które może być przyczyną odkształcania się posadzki. Zbyt niska wilgotność skutkuje skurczem drewna i powstawaniem szczelin pomiędzy elementami.

Utrzymywanie zalecanych warunków np. poprzez używanie nawilżaczy w okresie grzewczym, chroni przed powstawaniem wad posadzki będących następstwem nadmiernego pęcznienia lub skurczu drewna.

Współczynnik przewodzenia ciepła desek warstwowych: 0,16 λ (W/mK)

Opór cieplny podłogi warstwowej:
- dla elementów o grubości 15 mm: 0,09 R (m2K/W)
- dla elementów o grubości 20 mm: 0,12 R (m2K/W)

Gruntowanie podłoża
Precyzyjne cięcie desek
Układanie podłogi
Przerwa dylatacyjna

 

© 2012 NELA-ONE.   Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl